Antalya Haberleri, Son Dakika Antalya Haberleri

Son dakika haberi | Şentop: ‘Tüm insanlık için aşılara adil ulaşımın önemini vurguladık’

Antalya’da düzenlenen Terörizmle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi 4. Parlamento Başkanları Konferansı’nın deklarasyonunda, ‘Hükümetleri, salgını kontrol altına almaya yönelik dayanışma ve iş birliğini güçlendirmeye davet ediyoruz.’ ifadeleri kullanıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un ev sahipliğinde, Belek Turizm Merkezi’nde bir otelde düzenlenen, ‘Terörizmle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi Dördüncü Parlamento Başkanları Konferansı’nın kapanış oturumunda, Antalya deklarasyonu oy birliğiyle kabul edildi.Deklarasyonu okuyan Şentop, Afganistan, Çin, İran, Irak, Pakistan Rusya ve Türkiye parlamentoları başkanları ve delegasyon başkanları olarak, söz konusu konferansı Antalya’da hibrit formatta gerçekleştirdiklerini söyledi.Şentop, parlamentolar arası iş birliğinin barışa, güvenliğe ve kalkınmaya katkıda bulunan, küresel zorluklarla mücadelede, çatışmaların önlenmesinde ve uluslararası anlaşmazlıkların çözümünde önemli bir rol oynayan diyalog kanallarını kurduğuna dikkati çekti.Kovid-19’un yakın tarihteki en büyük küresel sınama olduğunu ve hiçbir ülkenin salgının etkilerinden muaf olmadığını vurgulayan Şentop, konferansta hem iki taraflı hem çok taraflı çerçevelerde uluslararası iş birliğinin tesis edilmesinin öneminin teyit edildiğini aktardı.Şentop, salgının ortaya çıkardığı tehditlerle başa çıkabilmek için bir iş birliği ve uyum ortamı oluşturulması adına, sağladığı diyalog kanallarının emsalsiz olması sayesinde parlamentolar arası ilişkilerin önemli bir rol üstlenebileceğine dikkati çekti.’Tüm insanlık için aşılara adil ulaşımın önemini vurguladık’Yasama organları arasındaki iletişimin geliştirilmesiyle bilhassa salgına ilişkin hususlarda en iyi uygulamaların paylaşılmasına yönelik taahhütlerini vurguladıklarını belirten Şentop, şunları kaydetti: ‘Mevcut iş birliği mekanizmaları vasıtasıyla Kovid-19 politikalarında istişare yapılması ihtiyacının bilincinde olarak ve farklı ülkeler tarafından geliştirilen veya üretilen aşılara ayrımcı olmayan bir muamele yapılmasının altını çizdik. Herkes güvende olana kadar hiç kimse güvende olmadığından, özellikle gelişmekte olan ve en az gelişmiş ülkeleri ve savunmasız grupları göz önünde bulundurarak tüm insanlık için aşılara adil ve makul fiyatlı erişimin önemini vurguladık. Tüm şekil ve tezahürleriyle uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden ve halklarımız ile devletlerimizin huzur, refah ve istikrarını baltalayan terörizme ilişkin kaygılarımızı ifade ettik. Salgının halihazırda ağırlaştırdığı şartlar ve zafiyetleri istismar ederek yeni teknolojik araçlar ve stratejiler kullanan terör örgütlerinin, süregiden çok yönlü tehditlerinin farkında olduğumuzu belirttik.’Hükümetlerin tüm çabalarını salgının teşkil ettiği tehditlere yoğunlaştırdığı bu dönemde dahi terörle mücadelenin bir öncelik olmaya devam etmesi gerektiğini bildiren Şentop, ekonomik, ticari, sosyal, kültürel iş birliğini ve bölgesel bağlantılılığı teşvik ederek, bazı hususlarda mutabakata vardıklarını söyledi.Şentop, Birleşmiş Milletler Şartı’nın amaç ve ilkelerine, özellikle de uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına ilişkin olanlara ve iş birliğini güçlendirmek için ülkelerin onayladığı antlaşmalar ve uluslararası belgeler kapsamındaki yükümlülüklerin yanı sıra uluslararası hukukun ilke ve normlarına bağlılıklarını yeninden teyit ettiklerini belirtti.’Tek taraflı tedbirlerden kaçınma ihtiyacını vurguluyoruz’Parlamentolar arası ilişkilerin artmasından memnuniyet duyduklarını vurgulayan Şentop, şöyle konuştu: ‘Diğer ülkelere, Kovid-19 salgınıyla mücadelede kapasitelerini ve becerilerini arttırmak amacıyla destek olan hükümetlerin son derece kıymetli çabalarını takdir ediyor, bu bağlamda, çok taraflılığa saygı gösterilmesi ve bu evrensel tehdide karşı mücadelelerinde tüm ülkelerin kaynaklarının eşgüdümlü bir şekilde seferber edilmesini engelleyebilecek yaptırımlar da dahil olmak üzere, tek taraflı tedbirlerden kaçınma ihtiyacını vurguluyoruz. Hükümetleri, salgını kontrol altına almaya yönelik dayanışma ve iş birliğini güçlendirmeye davet ediyoruz. Aşı geliştirme, üretme ve tedarik etmenin yanı sıra koronavirüsün yayılmasının kontrol altına alınmasında ve en iyi uygulamaları paylaşmak için ulusal sağlık yetkilileri arasında bilgi ve deneyim alışverişini teşvik ediyoruz. Gelişmekte olan ve en az gelişmiş ülkeler ile özellikle aşı tedariki açısından savunmasız gruplara çok taraflı finans kuruluşlarından daha fazla mali destek çağrısında bulunuyoruz.’Terörizmin tüm dünya için ortak bir tehdit olduğunu ve mücadele için kapsamlı bir ortak stratejiyle birlikte güçlü bir uluslararası iş birliği gerektirdiğini anlatan Şentop, terörizm ve organize suç arasındaki bağı da dikkate aldıklarını aktardı.Şentop, terör örgütlerinin, ülkelerin birliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan eylemlerini göz ardı etmeye veya meşrulaştırmaya yönelik her türlü çabayı kınadıklarını ifade ederek, ‘Terörizmin herhangi bir din, milliyet, medeniyet, kültür veya etnik grupla ilişkilendirilemeyeceğinin ve asla ilişkilendirilmemesi gerektiğinin altını çiziyoruz. Küresel ve bölgesel barış ve istikrarın sağlanması için Cammu ve Keşmir ihtilafı da dahil olmak üzere bölgedeki tüm çözülmemiş sorunların ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak çözülmesi gerektiği konusunda mutabık kalıyoruz.’ dedi.Hükümetlere kapasite geliştirme çabalarını ve iş birliğini artırmalarını tavsiye eden Şentop, şöyle devam etti: ‘Uluslararası terörizmle ilgili Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanması hususunda tüm devletlerin taahhütlerini hatırlatıyoruz. Tüm devletlerin Birleşmiş Milletler yaptırım rejiminin ve Mali Eylem Görev Gücü gibi kuruluşların çalışmalarının siyasileştirilmesinden kaçınması gerektiğini vurguluyoruz. Kesintisiz ulaşım koridorları, istikrarlı küresel sanayi ve tedarik zincirleri, enerji bağlantılılığı ve verimliliği, serbest ve şeffaf ticareti kolaylaştırma tedbirleri ve güvenli yolcu, mal, hizmet ve yatırım akışından toplumlarımızın yararlanabileceği müşterek avantajlara dikkat çekiyoruz. Diyaloğu ve iş birliğini teşvik etme, ihtiyaç duyulan bütünleşik, kapsayıcı, dengeli, birbiriyle bağlantılı ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında önemli bir rol oynayan bölgesel bağlantılılığı güçlendirme ve bunlara ilaveten terörizmin köklerine inme taahhüdümüzü yineliyoruz.’Şentop, bir sonraki konferansın 2022’de Rusya Federasyonu’nda yüz yüze gerçekleştirmek hususunda mutabık kaldıklarını sözlerine ekledi.

Bir önceki yazımız olan Dört motosiklet çaldı, yaya olarak yakalandı başlıklı makalemizde 3. Sayfa, Alanya ve Antalya hakkında bilgiler verilmektedir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir